Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Erotyzm w dyskursach religijnych

Kraków, 16-17 V 2019

Organizatorzy

Logo WH
Logo Ficta Facta

ZaproszenieErotyzm jest niezwykle istotną sferą życia człowieka. W religiach archaicznych prokreacja była celem licznych praktyk magiczno-religijnych. W późniejszej historii wielkich tradycji religijnych seks i erotyzm stały się obszarem wielu nakazów i zakazów. Przemiany obyczajowe wieku XX przyniosły nowe „pęknięcie”, związane z tą sferą. Rewolucja seksualna (przede wszystkim w kulturze Zachodu), która dokonała się w drugiej połowie XX wieku, ukazała, jak dogłębny jest wewnętrzny podział religii na orientacje liberalne i tradycyjne. Wielkie Kościoły chrześcijańskie żywo dyskutują o dopuszczalności związków homoseksualnych i seksie przedmałżeńskim, debatują także nad możliwością użycia środków antykoncepcyjnych, wreszcie – nad rolą erotyki i jej religijną interpretacją. Nowe katolickie podręczniki pożycia małżeńskiego starają się odejść od dawnego dyskursu, który powodował odwrót młodych Europejczyków od Kościoła. Z kolei dla wielu nowych ruchów religijnych seks jest ważnym środkiem rozwoju człowieka, „naturalnym” katalizatorem doświadczenia duchowego, który ma moc transformacji życia.

Głównym tematem naszej konferencji jest seks i erotyzm w kontekście różnych tradycji religijnych. Jako tematy do dyskusji proponujemy między innymi następujące zagadnienia:

  • seks i erotyzm w historii różnych religii;
  • seks i erotyzm w kontekście współczesności;
  • odmienność dyskursów na temat życia erotycznego w różnych tradycjach kulturowych i religiach – ujęcie porównawcze;
  • rozumienie samej erotyki w tradycjach religijnych;
  • erotyczne i seksualne role kobiet i mężczyzn w różnych religiach;
  • wizualne przedstawienia religijno-erotyczne; symbole i metafory dotyczące tej dziedziny życia;
  • płodność, macierzyństwo, idea dziewictwa, ideał czystości, celibat, prostytucja;
  • rodzaje argumentacji dotyczącej zakazów i nakazów obowiązujących w tej sferze.

Zapraszamy do Krakowa na naukowe spotkanie poświęcone tematyce relacji między religiami a szeroko pojmowaną sferą seksu/erotyzmu. Chcemy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny: serdecznie zapraszamy m.in. religioznawców, antropologów, kulturoznawców, socjologów, historyków, historyków sztuki, seksuologów. Zachęcamy zarówno do ujęć teoretycznych, komparatystycznych, międzykulturowych, jak i do studiów szczegółowych nad wybranymi zagadnieniami.

Komitet organizacyjnyUser icon

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek


Wydział Humanistyczny AGH
Katedra Socjologii Ogólnej
i Antropologii Społecznej

User icon

prof. dr hab. Zbigniew Pasek

Przewodniczący

Wydział Humanistyczny AGH
Katedra Kulturoznawstwa
i Filozofii

User icon

prof. dr hab. Andrzej Szyjewski


Wydział Filozoficzny UJ
Instytut Religioznawstwa

User icon

dr Krzysztof M. MajOśrodek Badawczy
"Facta Ficta"

User icon

dr Ksenia Olkusz


Ośrodek Badawczy
"Facta Ficta"

User icon

Sylwia Porąbka

Sekretarz

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

User icon

Albert Leśniak


Wydział Polonistyki UJ


Szczegóły

Picture
Termin nadsyłania zgłoszeń

Zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji prosimy o podanie tematu oraz streszczenia proponowanego wystąpienia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w nieprzekraczalnym terminie do ­ 1 kwietnia 2019.

1 IV 2019
Movie
Przyjęcie referatów

Informację o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu tematu wystąpienia uczestnicy konferencji otrzymają na podane adresy e-mail do 8 kwietnia 2019.

8 IV 2019
Picture
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 złotych należy uiścić na konto konferencji do 29 kwietnia 2019

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: obiady, uroczystą kolację, przerwy kawowe, materiały w teczkach konferencyjnych.

Koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

29 IV 2019
Location
Ogłoszenie programu konferencji

Program zostanie umieszczony na stronie internetowej konferencji oraz rozesłany uczestnikom na podane adresy e-mail najpóźniej 6 maja 2019.

6 V 2019
Location
Termin konferencji

Uczestników oraz słuchaczy zapraszamy na obrady konferencyjne w dniach 16 i 17 maja 2019.
Miejscem obrad jest:

Wydział Humanistyczny AGH
ul. Gramatyka 8a
31-071 Kraków

16/17 V 2019

Kontakt