Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Erotyzm w dyskursach religijnych

Kraków, 16-17 V 2019

Organizatorzy

Logo WH
Logo Ficta Facta

ZaproszenieErotyzm jest niezwykle istotną sferą życia człowieka. W religiach archaicznych prokreacja była celem licznych praktyk magiczno-religijnych. W późniejszej historii wielkich tradycji religijnych seks i erotyzm stały się obszarem wielu nakazów i zakazów. Przemiany obyczajowe wieku XX przyniosły nowe „pęknięcie”, związane z tą sferą. Rewolucja seksualna (przede wszystkim w kulturze Zachodu), która dokonała się w drugiej połowie XX wieku, ukazała, jak dogłębny jest wewnętrzny podział religii na orientacje liberalne i tradycyjne. Wielkie Kościoły chrześcijańskie żywo dyskutują o dopuszczalności związków homoseksualnych i seksie przedmałżeńskim, debatują także nad możliwością użycia środków antykoncepcyjnych, wreszcie – nad rolą erotyki i jej religijną interpretacją. Nowe katolickie podręczniki pożycia małżeńskiego starają się odejść od dawnego dyskursu, który powodował odwrót młodych Europejczyków od Kościoła. Z kolei dla wielu nowych ruchów religijnych seks jest ważnym środkiem rozwoju człowieka, „naturalnym” katalizatorem doświadczenia duchowego, który ma moc transformacji życia.

Głównym tematem naszej konferencji jest seks i erotyzm w kontekście różnych tradycji religijnych. Jako tematy do dyskusji proponujemy między innymi następujące zagadnienia:

  • seks i erotyzm w historii różnych religii;
  • seks i erotyzm w kontekście współczesności;
  • odmienność dyskursów na temat życia erotycznego w różnych tradycjach kulturowych i religiach – ujęcie porównawcze;
  • rozumienie samej erotyki w tradycjach religijnych;
  • erotyczne i seksualne role kobiet i mężczyzn w różnych religiach;
  • wizualne przedstawienia religijno-erotyczne; symbole i metafory dotyczące tej dziedziny życia;
  • płodność, macierzyństwo, idea dziewictwa, ideał czystości, celibat, prostytucja;
  • rodzaje argumentacji dotyczącej zakazów i nakazów obowiązujących w tej sferze.

Zapraszamy do Krakowa na naukowe spotkanie poświęcone tematyce relacji między religiami a szeroko pojmowaną sferą seksu/erotyzmu. Chcemy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny: serdecznie zapraszamy m.in. religioznawców, antropologów, kulturoznawców, socjologów, historyków, historyków sztuki, seksuologów. Zachęcamy zarówno do ujęć teoretycznych, komparatystycznych, międzykulturowych, jak i do studiów szczegółowych nad wybranymi zagadnieniami.

Komitet organizacyjnyUser icon

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek


Wydział Humanistyczny AGH
Katedra Socjologii Ogólnej
i Antropologii Społecznej

User icon

prof. dr hab. Zbigniew Pasek

Przewodniczący

Wydział Humanistyczny AGH
Katedra Kulturoznawstwa
i Filozofii

User icon

prof. dr hab. Andrzej Szyjewski


Wydział Filozoficzny UJ
Instytut Religioznawstwa

User icon

dr Krzysztof M. MajOśrodek Badawczy
"Facta Ficta"

User icon

dr Ksenia Olkusz


Ośrodek Badawczy
"Facta Ficta"

User icon

Sylwia Porąbka

Sekretarz

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

User icon

Albert Leśniak


Wydział Polonistyki UJ


Szczegóły

Picture
Termin nadsyłania zgłoszeń

Zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji prosimy o podanie tematu oraz streszczenia proponowanego wystąpienia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w nieprzekraczalnym terminie do ­ 1 kwietnia 2019.

1 IV 2019
Movie
Przyjęcie referatów

Informację o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu tematu wystąpienia uczestnicy konferencji otrzymają na podane adresy e-mail do 8 kwietnia 2019.

8 IV 2019
Picture
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 złotych należy uiścić na konto konferencji do 29 kwietnia 2019

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: obiady, uroczystą kolację, przerwy kawowe, materiały w teczkach konferencyjnych.

Koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

29 IV 2019
Location
Ogłoszenie programu konferencji

Program zostanie umieszczony na stronie internetowej konferencji oraz rozesłany uczestnikom na podane adresy e-mail najpóźniej 6 maja 2019.

6 V 2019
Location
Termin konferencji

Uczestników oraz słuchaczy zapraszamy na obrady konferencyjne w dniach 16 i 17 maja 2019.
Miejscem obrad jest:

Wydział Humanistyczny AGH
ul. Gramatyka 8a
31-071 Kraków

16/17 V 2019

Program konferencji

Dzień 1

Czwartek - 16.05.2019
sala 21

Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej
Prof. dr hab. Andrzej Szyjewski
Instytut Religioznawstwa UJ
Ciasny szałas. Metafory seksualne w mitach o pochodzeniu gongu Ubar z zachodniej Ziemi Arnhema
Dr hab. Piotr Czarnecki
Instytut Religioznawstwa UJ
„Jak aniołowie w niebie” – seks w doktrynie i praktyce średniowiecznych dualistów

Dr Zbigniew Łagosz
Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem
Ezoteryka a sex, czyli magia seksualna jako ścieżka do samozbawienia

Panel dyskusyjny
11:40 - 12:00
Przerwa kawowa
Dr Mateusz Szubert
Uniwersytet Opolski
Miłość w czasie zarazy. Epidemia AIDS w dyskursie religijnym

Mgr Grzegorz Zyzik
Uniwersytet Opolski
Pustka, barwy i erotyzm. Rekonstrukcja religijności w "Tension"

Panel dyskusyjny
13:00 - 14:20
Przerwa obiadowa
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Ideologiczna geneza współczesnego erotyzmu

Mgr Joanna Gruszewska
Uniwersytet Jagielloński
Kurtyzany w "Pieśni mniszek" (Therīgāthā)

Panel dyskusyjny
15:30 - 15:50
Przerwa kawowa
Mgr Magdalena Siemion
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Teologia ciała Jana Pawła II, czyli afirmacja człowieka poprzez ciało

Ks. dr Paweł Marzec
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Seksualność a życie duchowe we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego

Prof. dr hab. Zbigniew Pasek / Agnieszka Pluta
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydział Humanistyczny AGH
Nowe katolickie podręczniki pożycia małżeńskiego

Panel dyskusyjny

Dzień 2

Piątek - 17.05.2019
sala 21

Dr Andrzej Babkiewicz
Uniwersytet Warszawski
Seksualność z perspektywy indyjskiego ascety

Dr Robert Czyżykowski
Instytut Religioznawstwa UJ
Seks tantryczny – w kierunku religioznawczej interpretacji zjawiska

Dr Monika Nowakowska
Uniwersytet Warszawski
Czy Bóg w ogóle musi mówić o seksie?

Panel dyskusyjny
10:30 - 10:50
Przerwa kawowa
Dr hab. Piotr Kletowski
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
Erotyzm między immanencją a transcendencją - teoria erotyzmu Georgesa Bataille'a w kontekście europejskiego kina erotycznego lat 70

Mgr Szymon Ciećko
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Seksualność w wybranych pismach Doktora Łaski

Mgr Olga Grzyś
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Boska czystość czy brudna żądza? Homoseksualne związki duchownych we współczesnej literaturze hiszpańskojęzycznej

Mgr Sergiusz Anoszko
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Seksualność a nowe ruchy religijne: Druga Dynamika, czyli o seksualnej etyce scjentologów słów kilka

Panel dyskusyjny
12:50
Zakończenie konferencji

Kontakt